Bắp đi cắm trại

Từ trại hè, Bắp gởi thư về nhà :

“Ba mẹ yêu quý, ở đây rất tốt, trại hè rất dzui. Chiều qua chúng con học đấm bốc. Còn hôm nay con gửi bàn chải và kem đánh răng về vì con không cần đến nữa …”

PS : Con gởi kèm mấy cái răng cũ để ba má tiếc chơi =))

2 Comments

  1. Cún chúa said,

    21/05/2010 at 09:05:55

    Mum với Dad thấy cái mặt con giống cái con monkey trên yếm của con hông? Vote nào!

  2. trandinhvu said,

    21/05/2010 at 09:05:27

    He he, công nhận giống thiệt, poor Bắp :) )

Post a Comment

You must bee logged in to post a comment.